Thuốc hàn hóa nhiệt CADWELD

Thuốc hàn hóa nhiệt CADWELD
 

Thông tin sản phẩm

Thuốc hàn CADWELD (Mỹ): cho tất cả các kiểu hàn; thuốc hàn 35g, 45g, 60g, 90g, 115g,. sử dụng trong hệ thống tiếp địa của các công trình chông sét trực tiếp, chống sét lan truyền trên đường nguồn, chống sét lan truyền trên đường tín hiệu

Thuốc hàn hóa nhiệt CADWELD | Thuoc han hoa nhiet CADWELD -Thuốc hàn CADWELD (Mỹ): cho tất cả các kiểu hàn; thuốc hàn 35g, 45g, 60g, 90g, 115g,. sử dụng trong hệ thống tiếp địa của các công trình chông sét trực tiếp, chống sét lan truyền trên đường nguồn, chống sét lan truyền trên đường tín hiệu