Hóa chất làm giảm điện trở đất Reslo

Hóa chất làm giảm điện trở đất Reslo
 

Thông tin sản phẩm

Hóa chất làm giảm điện trở đất Reslo

Hóa chất làm giảm điện trở đất Reslo

·GRIP (Ground Resistance Improvement Powder) được cung cấp dưới dạng gói 10kg và 40kg, có hiệu quả đặc biệt tại những nơi đất xấu như đất cát và đất đá.

·RESLO của LPI là hợp chất được đóng trong gói 10kg, phù hợp những nơi có điện trở suất của đất cao.