Băng đồng tiếp địa 25x3mm

Băng đồng tiếp địa 25x3mm
 

Thông tin sản phẩm

Băng đồng tiếp địa 25x3mm
Xuất xứ: Malaysia

Dùng làm hệ thống tiếp địa cho các công trình.
Tư vấn lắp đặt miễn phí.
Có dịch vụ thi công lắp đặt và tiếp địa.