Hộp kiểm tra tiếp địa bằng composite

Hộp kiểm tra tiếp địa bằng composite
 

Thông tin sản phẩm

Dùng để hàng năm đo kiểm tra điện trở hệ thống tiếp địa.