Tủ cắt sét LPI

Tủ cắt sét LPI
 

Thông tin sản phẩm

Tủ cắt sét Powerline Protection Modules

Tủ cắt sét Powerline Protection Modules

Tủ cắt sét Powerline Protection Modules

 Thiết bị cắt sét đầu vào có hộp bảo vệ

·Đây là phương pháp thuận tiện để bảo vệ nguồn điện 1 pha hoặc 3 pha khi không có đủ chỗ trong tủ phân phối điện

·Khả năng cắt sét cao giữa pha - trung tính.

·Bảo vệ cao giữa trung tính - đất.

·Hiển thị trạng thái hoạt động
 
Mã SP
Miêu tả
1PPMSG135kA-NE
Thiết bị cắt sét1 pha, mạch song song, có khe hở phóng điện, 50kA 10/350μs, 135kA 8/20μs Ph-N, 100kA10/350μs N-E, có màn hình hiển thị trạng thái và công tắc báo động.
3PPMSG135kA-NE
Thiết bị cắt sét3 pha, mạch song song, có khe hở phóng điện, 50kA 10/350μs, 135kA 8/20μs Ph-N, 100kA1 0/350μs N-E, có màn hình hiển thị trạng thái và công tắc báo động