TSG-SRF3630

Hãng : ERICO – ÚC
 

Thông tin sản phẩm

+ Thiết bị cắt lọc sét TSG-SRF

TSG-SRF3630 Thiết bị cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 630A, 220/480 VAC SRF3630N Thiết bị cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 630A, 220/480 VAC