TSG-SRF363

Hãng : ERICO – ÚC
 

Thông tin sản phẩm

+ Thiết bị cắt lọc sét TSG-SRF

TSG-SRF363 Thiết bị cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 63A, 220/480 VAC SRF363N Thiết bị cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 63A, 220/480 VAC