TSG-SRF3400

Hãng : ERICO – ÚC
 

Thông tin sản phẩm

+ Thiết bị cắt lọc sét TSG-SRF

TSG-SRF3400 Thiết bị cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 400A, 220/480 VAC SRF3400N Thiết bị cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 400A, 220/480 VAC