TSG-SRF340

Hãng : ERICO – ÚC
 

Thông tin sản phẩm

+ Thiết bị cắt lọc sét TSG-SRF

TSG-SRF340 Thiết bị cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 40A, 220/480 VAC  SRF340N Thiết bị cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 40A, 220/480 VAC