TSG-SRF32000

Hãng : ERICO – ÚC
 

Thông tin sản phẩm

+ Thiết bị cắt lọc sét TSG-SRF

TSG-SRF32000 Thiết bị cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 2000A, 220/480 VAC SRF32000N Thiết bị cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 2000A, 220/480 VAC