TSG-SRF3200

Hãng : ERICO – ÚC
 

Thông tin sản phẩm

+ Thiết bị cắt lọc sét TSG-SRF

TSG-SRF3200 Thiết bị cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 200A, 220/480 VAC  SRF3200N Thiết bị cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 200A, 220/480 VAC