TSG-SRF31250

 

Thông tin sản phẩm

+ Thiết bị cắt lọc sét TSG-SRF

TSG-SRF31250 Thiết bị cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 1250A, 220/480 VAC SRF31250N Thiết bị cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 1250A, 220/480 VAC