TSG-SRF3125

Hãng : ERICO – ÚC
 

Thông tin sản phẩm

+ Thiết bị cắt lọc sét TSG-SRF

TSG-SRF3125 Thiết bị cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 125A, 220/480 VAC SRF3125N Thiết bị cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 125A, 220/480 VAC