TSG-SRF163

Hãng : ERICO – ÚC
 

Thông tin sản phẩm

+ Thiết bị cắt lọc sét TSG-SRF

TSG-SRF163 Thiết bị cắt lọc sét 1 pha, dòng tải 63A, điện áp 220-240 V SRF163N Thiết bị cắt lọc sét 1 pha, dòng tải 63A, điện áp 220-240 V