TSG-SRF1125

Hãng : ERICO – ÚC
 

Thông tin sản phẩm

+ Thiết bị cắt lọc sét TSG-SRF

TSG-SRF1125 Thiết bị cắt lọc sét 1 pha, dòng tải 125A, điện áp 220-240 V SRF1125N Thiết bị cắt lọc sét 1 pha, dòng tải 125A, điện áp 220-240 V