TSG 1130-2S

Hãng : ERICO – ÚC
 

Thông tin sản phẩm

Thiết bị cắt sét TSG

TSG 1130-2S Thiết bị cắt sét TSG 1 pha, 130kA, 220-240V, 50/60Hz