TDX200M277/480TT

 

Thông tin sản phẩm

+ Thiết bị cắt sét TDX

TDX200M277/480TT Thiết bị cắt sét TDX 3 pha, 200kA/pha, 277/480V