SGD 1100 2S NE

Hãng : ERICO – ÚC
 

Thông tin sản phẩm

Thiết bị cắt sét TSG

SGD 1100 2S NE Thiết bị cắt sét TSG 1 pha, 140kA, 50/60Hz