Cắt lọc sét lắp trên thanh Din

Cắt lọc sét lắp trên thanh Din
 

Thông tin sản phẩm

Cắt lọc sét lắp trên thanh Din

Cắt lọc sét lắp trên thanh Din

    Thiết bị cắt lọc sét lắp trên thanh Din

 Thiết bị lọc sét cho dòng điện 1 pha có dòng tải thấp

·Thiết bị cắt lọc sét có dòng tải thấp với hiệu suất cao - định mức 8A,16A & 20A

·Phương thức bảo vệ cho các phụ tải có thiết bị có gắn những thiết bị nhạy cảm với sét

·Có màn hình hiển thị trạng thái hoạt động.

·Lắp trên thanh DIN ray 35mm.
 
Mã SP
Miêu tả
DLSF - 8A
Thiết bị cắt lọc sét trên đường nguồn, 8A, 1 pha lắp trên thanh DIN ray, 240 VAC, 3 phương thức bảo vệ L-N, L-E & N-E, bảo vệ sơ cấp mỗi phương thức 12kA 8/20μs, bảo vệ thứ cấp mỗi phương thức 12kA 8/20μs và bảo vệ 20kA trung tính- đất
DLSF - 16A
Thiết bị cắt lọc sét trên đường nguồn, 16A, 1 pha lắp trên thanh DIN ray, 240 VAC, 3 phương thức bảo vệ L-N, L-E & N-E, bảo vệ sơ cấp mỗi phương thức 12kA 8/20μs, bảo vệ thứ cấp mỗi phương thức 12kA 8/20μs và bảo vệ 20kA trung tính- đất
DLSF - 20A
Thiết bị cắt lọc sét trên đường nguồn, 20A, 1 pha lắp trên thanh DIN ray, 240 VAC, 3 phương thức bảo vệ L-N, L-E & N-E, bảo vệ sơ cấp mỗi phương thức 12kA 8/20μs, bảo vệ thứ cấp mỗi phương thức 12kA 8/20μs và bảo vệ 20kA trung tính- đất