Kim chống sét (đẩy sét) Alltec

Kim chống sét (đẩy sét) Alltec
 

Thông tin sản phẩm

Kim chống sét (đẩy sét) TerraStat TS-100 được thiết kế thay thế cho cột thu lôi trong các hệ thống chống sét truyền thống.

Kim chống sét (đẩy sét) Alltec | Kim chong set (day set) Alltec -


Kim chống sét (đẩy sét) TerraStat TS-100 được thiết kế thay thế cho cột thu lôi trong các hệ thống chống sét truyền thống.

TS-100 biến đổi hệ thống cột thu lôi chuẩn thành hệ thống tán sét, nhằm giảm khả năng sét đánh trực tiếp vào bất kỳ tòa nhà hoặc công trình được lắp đặt. TS-100 được chế tạo bằng thép không rỉ chất lượng cao