TSG-SRF163

Hãng : ERICO – ÚC
 

Thông tin sản phẩm

+ Thiết bị cắt lọc sét TSG-SRF

TSG-SRF163 Thiết bị cắt lọc sét 1 pha, dòng tải 63A, điện áp 220-240 V SRF163N Thiết bị cắt lọc sét 1 pha, dòng tải 63A, điện áp 220-240 V

Chống sét tiếp địa - Cung cấp lắp đặt hệ thống chống sét,tiếp địa, chống sét trực tiêp,chống sét lan truyện,hệ thống tiếp địa, kim thu sét, cắt lọc sét, cọc tiếp địa,thiết bị chống sét,thuốc hàn hóa nhiệt.