Thuốc hàn hóa nhiệt CADWELD

Thuốc hàn hóa nhiệt CADWELD
 

Thông tin sản phẩm

Thuốc hàn CADWELD (Mỹ): cho tất cả các kiểu hàn; thuốc hàn 35g, 45g, 60g, 90g, 115g,. sử dụng trong hệ thống tiếp địa của các công trình chông sét trực tiếp, chống sét lan truyền trên đường nguồn, chống sét lan truyền trên đường tín hiệu

Thuốc hàn hóa nhiệt CADWELD | Thuoc han hoa nhiet CADWELD -Thuốc hàn CADWELD (Mỹ): cho tất cả các kiểu hàn; thuốc hàn 35g, 45g, 60g, 90g, 115g,. sử dụng trong hệ thống tiếp địa của các công trình chông sét trực tiếp, chống sét lan truyền trên đường nguồn, chống sét lan truyền trên đường tín hiệu
Chống sét tiếp địa - Cung cấp lắp đặt hệ thống chống sét,tiếp địa, chống sét trực tiêp,chống sét lan truyện,hệ thống tiếp địa, kim thu sét, cắt lọc sét, cọc tiếp địa,thiết bị chống sét,thuốc hàn hóa nhiệt.