Thiết bị đếm sét LEC IV

Thiết bị đếm sét LEC IV
 

Thông tin sản phẩm

Thiết bị đếm sét LEC IV

Thiết bị đếm sét LEC IVThiết bị đếm sét LEC IV đếm số xung sét tản xuống đất và có các đặc tính như sau

 

     • Xung kích hoạt 2kA 8/20 µs
     • Chỉ thị 6 số
     • Không cần nguồn ngoài
     • Nhiệt độ môi trường làm việc từ -40°C ± 50°C
     • Dễ dàng lắp đặt cho bất kỳ hệ thống chống sét đã có hay đang xây dựng
     • Độ kín cấp IP67