Thiết bị đếm sét LEC IV

Thiết bị đếm sét LEC IV
 

Thông tin sản phẩm

Thiết bị đếm sét LEC IV

Thiết bị đếm sét LEC IVThiết bị đếm sét LEC IV đếm số xung sét tản xuống đất và có các đặc tính như sau

 

     • Xung kích hoạt 2kA 8/20 µs
     • Chỉ thị 6 số
     • Không cần nguồn ngoài
     • Nhiệt độ môi trường làm việc từ -40°C ± 50°C
     • Dễ dàng lắp đặt cho bất kỳ hệ thống chống sét đã có hay đang xây dựng
     • Độ kín cấp IP67
Chống sét tiếp địa - Cung cấp lắp đặt hệ thống chống sét,tiếp địa, chống sét trực tiêp,chống sét lan truyện,hệ thống tiếp địa, kim thu sét, cắt lọc sét, cọc tiếp địa,thiết bị chống sét,thuốc hàn hóa nhiệt.