TDX100M277/480TT

Hãng : ERICO – ÚC
 

Thông tin sản phẩm

+ Thiết bị cắt sét TDX

TDX100M277/480TT Thiết bị cắt sét TDX 3 pha, 100kA/pha, 277/480V

Chống sét tiếp địa - Cung cấp lắp đặt hệ thống chống sét,tiếp địa, chống sét trực tiêp,chống sét lan truyện,hệ thống tiếp địa, kim thu sét, cắt lọc sét, cọc tiếp địa,thiết bị chống sét,thuốc hàn hóa nhiệt.