Phụ kiện đặc chủng cho hệ thống tiếp địa

Phụ kiện đặc chủng cho hệ thống tiếp địa
 

Thông tin sản phẩm

Phụ kiện đặc chủng cho hệ thống tiếp địa nối đất an toàn điện, chống sét như kẹp đồng liên kết cọc với cọc, cọc với cáp, cọc với băng đồng, cáp với cáp, băng đồng với băng đồng, đầu cốt, đế đồng bắt kim chống sét cổ điển, hộp kiểm tra điện trở, bản đồng tiếp địa, sứ cách điện...

Chống sét tiếp địa - Cung cấp lắp đặt hệ thống chống sét,tiếp địa, chống sét trực tiêp,chống sét lan truyện,hệ thống tiếp địa, kim thu sét, cắt lọc sét, cọc tiếp địa,thiết bị chống sét,thuốc hàn hóa nhiệt.