Kim thu sét ESE Trazor

Kim thu sét phát xạ sớm ESE Trazor
 

Thông tin sản phẩm

im thu sét phát xạ sớm ESE Trazor là thành phần quan trọng nhất sử dụng trong hệ thống chống sét trực tiếp.

Kim thu sét phát xạ sớm ESE Trazor | Kim thu set phat xa som ESE Trazor -Kim thu sét phát xạ sớm ESE Trazor là thành phần quan trọng nhất sử dụng trong hệ thống chống sét trực tiếp