Kim thu sét CARITEC

Kim thu sét CARITEC
 

Thông tin sản phẩm

Kim thu sét CARITEC là thành phần quan trọng nhất sử dụng trong hệ thống chống sét trực tiếp, sản phẩm được đánh giá cao về chât lượng trên thị trường.

Kim thu sét CARITEC | Kim thu set CARITEC -


Kim thu sét CARITEC 

Mã số: Kim thu sét PCS-ESE 1.300-PCS-ESE 2.350-PCS-ESE 3.350-PCS-ESE 3.450-PCS-ESE
Giá: Liên hệ

- Nước sản xuất :Canada
- Bán kính bảo vệ từ 32m-131m
- Giá sản phẩm thay đổi tùy theo bán kính bảo vệ của kim
- Có thiết bị đi kèm