Hóa chất làm giảm điện trở đất GEM

 

Thông tin sản phẩm

Hóa chất làm giảm điện trở đất GEM

Hóa chất làm giảm điện trở đất GEMHóa chất làm giảm điện trở đất GEM

Hóa chất GEM ( USA) cho hệ thống tiếp địa chống sét và an toàn điện
Hóa chất hiệu quả nhất trong việc làm giảm và ổn định điện trở tiếp địa
Làm giảm từ 50% đến 90% điện trở nối đất

Hóa chất GEM ( USA) cho hệ thống tiếp địa chống sét và an toàn điện
Hóa chất hiệu quả nhất trong việc làm giảm và ổn định điện trở tiếp địa
Làm giảm từ 50% đến 90% điện trở nối đất

 

Chế tạo từ các bột kim loại có tính vật lý tốt cho truyền dẫn.
Không gây ôi nhiễm môi trường
Làm giảm và ổn định điện trở nối đất trong nhiều năm
Nâng cao tuổi thọ của hệ thống
tiếp địa
Làm tăng khả năng tản dòng xung sét vào
tiếp địa.
Xuất xứ: Erico - Mỹ