Cắt lọc sét cắm trên phiến krone

Cắt lọc sét cắm trên phiến krone
 

Thông tin sản phẩm

Cắt lọc sét cắm trên phiến krone

Cắt lọc sét cắm trên phiến krone Tên sản phẩm : Thiết bị cắt lọc sét đường điện thoại và đường dữ liệu cắm trên phiến krone

 

Chống sét trên đường điện thoại và đường dữ liệu

 

● Chống sét trên đường điện thoại và đường dữ liệu

● Bảo vệ điện áp cao thế / nhiều cấp độ bảo vệ

● Cắm trực tiếp vào phiến Krone

● Bảo vệ 10 đôi dây và 01 đôi dây

 

Mã sản phẩm

 

Mô tả

TLP -K10

10 đôi dây/1 thiết bị, chống sét trên đường điện thoại, nhóm ISO, 350mA, a+b+e 20kA 8/20μs, tốc dộ cao 10 đôi dây/1 thiết bị, gắn trực tiếp vào phiến Krone

TLP ISO-K01

01 đôi dây/1 thiết bị, chống sét trên đường điện thoại, ISO, 350mA, a+b+e 20kA 8/20μs, a-b 10kA 8/20μs, tốc dộ cao 01 đôi dây/1 thiết bị, gắn trực tiếp vào phiến Krone

VHS– K10-72

Chống sét trên đường truyền tốc độ rất cao 10 đôi dây, 12HHZ 8Mbits/giây 72V a+b+e 20kA 8/20μs, gắn trực tiếp vào phiến krone ISA

VHS– K10-230

Chống sét trên đường truyền tốc độ rất cao 10 đôi dây, 12HHZ 8Mbits/giây 230V a+b+e 20kA 8/20μs, gắn trực tiếp vào phiến krone ISA