Kim thu sét ESE DAT Controler Plus

Kim thu sét phát xạ sớm ESE DAT Controler Plus
 

Thông tin sản phẩm

 

Kim thu sét là thành phần quan trọng nhất sử dụng trong hệ thống chống sét trực tiếp. Ngay trước khi hình thành sự phóng điện của sét, điện trường bao quanh tăng lên nhanh chóng đến mức sắp xỉ 10kV/m.

Kim thu sét phát xạ sớm ESE DAT Controler Plus | Kim thu set phat xa som ESE DAT Controler Plus -
Kim thu sét là thành phần quan trọng nhất sử dụng trong hệ thống chống sét trực tiếp. Ngay trước khi hình thành sự phóng điện của sét, điện trường bao quanh tăng lên nhanh chóng đến mức sắp xỉ 10kV/m. Nguồn năng lượng tự nhiên này được dùng để kích hoạt thiết bị khởi động của Dat Controler Plus sẳn sàng cho sự hoạt động mạnh mẽ.

Dat Controler Plus chỉ sử dụng năng lượng tự nhiên sinh ra trong cơn dông, không cần dùng bất cứ nguồn năng lượng nào khác để hoạt động. Dat Controler Plus được thiết kế không cần bảo trì, bảo dưỡng nhưng vẫn có thể kiểm tra chức năng của chúng bất cứ lúc nào