Hộp kiểm tra tiếp địa bằng composite

Hộp kiểm tra tiếp địa bằng composite
 

Thông tin sản phẩm

Dùng để hàng năm đo kiểm tra điện trở hệ thống tiếp địa.

Chống sét tiếp địa - Cung cấp lắp đặt hệ thống chống sét,tiếp địa, chống sét trực tiêp,chống sét lan truyện,hệ thống tiếp địa, kim thu sét, cắt lọc sét, cọc tiếp địa,thiết bị chống sét,thuốc hàn hóa nhiệt.