Kim thu sét tia tiên đạo E.S.E và kim thu sét cổ điển

Kim thu sét tia tiền đạo ESE sự cải tiến hoàn hảo của kim cổ điển. Việc áp dụng tiêu chuẩn về bán kính bảo vệ kim thu sét tia tiên đạo NFC17-102 của Pháp đã giúp phát huy được hiệu quả sử dụng.

Kim thu sét tia tiên đạo ESE  sở hữu nhưng ưu điểm nổi trội về:

Mở rộng bán kính bảo vệ của cột thu lôi bằng 1 kim duy nhất

Chủ động trong việc tạo khoảng cách và đóng dòng năng lượng sét

Tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn NFC17-102 của Pháp, Đạt chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, CE/ 17084. Theo đó một trong những yêu cầu là chịu được dòng cường độ điện lớn nhất là 100kA, trên thực tế thì ở Việt Nam mới ghi nhận cường độ sét lớn nhất là 90kA

Bài viết khác

Chống sét tiếp địa - Cung cấp lắp đặt hệ thống chống sét,tiếp địa, chống sét trực tiêp,chống sét lan truyện,hệ thống tiếp địa, kim thu sét, cắt lọc sét, cọc tiếp địa,thiết bị chống sét,thuốc hàn hóa nhiệt.