TSG-SRF32000

Hãng : ERICO – ÚC
 

Thông tin sản phẩm

+ Thiết bị cắt lọc sét TSG-SRF

TSG-SRF32000 Thiết bị cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 2000A, 220/480 VAC SRF32000N Thiết bị cắt lọc sét 3 pha, dòng tải 2000A, 220/480 VAC

Chống sét tiếp địa - Cung cấp lắp đặt hệ thống chống sét,tiếp địa, chống sét trực tiêp,chống sét lan truyện,hệ thống tiếp địa, kim thu sét, cắt lọc sét, cọc tiếp địa,thiết bị chống sét,thuốc hàn hóa nhiệt.