Thiết bị lọc sét SF, 3 pha, 63A

 

Thông tin sản phẩm

Thiết bị lọc sét SF, 3 pha, 63A, vời bảo vệ cấp II ứng dụng cho P-N, 100kA 8/20 :s bảo vệ phía đường dây, 50kA 8/20 :s bảo vệ phía tụ tải cho mỗi pha, 100kA 10/350 :s N-E, màn hình hiển thị trạng thái, các công tắc báo động.

Chống sét tiếp địa - Cung cấp lắp đặt hệ thống chống sét,tiếp địa, chống sét trực tiêp,chống sét lan truyện,hệ thống tiếp địa, kim thu sét, cắt lọc sét, cọc tiếp địa,thiết bị chống sét,thuốc hàn hóa nhiệt.