Thiết bị cắt lọc sét 1 pha, 32A

 

Thông tin sản phẩm

Thiết bị cắt lọc sét 1 pha, 32A, 480V Uc, với bảo vệ cấp II ứng dụng cho P-N, 160kA 8/20:s bảo vệ phía đường dây, 40kA 8/20:s bảo vệ phụ tải cho mỗi pha, 100 kA 10/350:s N-E, màn hình hiển thị trạng thái, LED, các công tắc báo động

Chống sét tiếp địa - Cung cấp lắp đặt hệ thống chống sét,tiếp địa, chống sét trực tiêp,chống sét lan truyện,hệ thống tiếp địa, kim thu sét, cắt lọc sét, cọc tiếp địa,thiết bị chống sét,thuốc hàn hóa nhiệt.