SGD 1100 2S NE

Hãng : ERICO – ÚC
 

Thông tin sản phẩm

Thiết bị cắt sét TSG

SGD 1100 2S NE Thiết bị cắt sét TSG 1 pha, 140kA, 50/60Hz

Chống sét tiếp địa - Cung cấp lắp đặt hệ thống chống sét,tiếp địa, chống sét trực tiêp,chống sét lan truyện,hệ thống tiếp địa, kim thu sét, cắt lọc sét, cọc tiếp địa,thiết bị chống sét,thuốc hàn hóa nhiệt.