Kim thu sét Satelit G2-6000

Kim thu sét Satelit G2-6000
 

Thông tin sản phẩm

Kim thu sét Satelit G2-6000

Bán kính bảo vệ cấp IV tiêu chuẩn là 107m.

Mã sản phẩm: SATELIT-PDASAT-G2-6000

Bảo hành: 24 tháng

Kim thu sét SATELIT + G2- 6000 có Bán kính bảo vệ tiêu chuẩn:107m

Xuất xứ:hãng Duval Messien-Pháp