Kim thu sét Elipps

Kim thu sét Elipps
 

Thông tin sản phẩm

Kim thu sét Elipps

Bán kính bảo vệ cấp IV: Rp =51m, 71m,95m,107m ( H= 5m )
Hãng sản xuất : LPS 
Xuất xứ : Pháp 
Tiêu chuẩn áp dụng : NF C17 102 - Pháp
Khớp nối : Sử dụng bắt cáp đồng trần và đồng bản 25 x 3 thoát sét