Cọc tiếp địa Việt Nam

Cọc tiếp địa Việt Nam
 

Thông tin sản phẩm

Cọc tiếp địa dùng để đóng xuống đất trong hệ thống chống sét. Khi có dòng sét đánh vào dòng điện sẽ theo dây dẫn đi xuống cọc tiếp địa làm tiêu tan sét.

Cọc tiếp địa Ấn Độ | Coc tiep dia an do -


 

Cọc  tiếp địa chuyên dùng, có 2 loại cọc  tiếp địa:
+ Cọc 
tiếp địa L2,4m, phi 16 
+ Cọc 
tiếp địa L3,0m, phi 16 
+ Cọc 
tiếp địa L2,4m, phi 20
+ Cọc 
tiếp địa L3,0m, phi 20

Chống sét tiếp địa - Cung cấp lắp đặt hệ thống chống sét,tiếp địa, chống sét trực tiêp,chống sét lan truyện,hệ thống tiếp địa, kim thu sét, cắt lọc sét, cọc tiếp địa,thiết bị chống sét,thuốc hàn hóa nhiệt.