Kim thu sét Satelit G2-4500

Kim thu sét Satelit G2-4500
 

Thông tin sản phẩm

Kim thu sét Satelit G2-4500

Bán kính bảo vệ cấp IV tiêu chuẩn là 89m.

Mã sản phẩm: SATELIT-PDASAT-G2-4500

Bảo hành: 24 tháng

Kim thu sét SATELIT + G2- 4500 có Bán kính bảo vệ tiêu chuẩn:89m

Xuất xứ:hãng Duval Messien-Pháp