Kim thu sét SATELIT G2 -1000

Kim thu sét SATELIT G2 -1000 bán kính bảo vệ 55m
 

Thông tin sản phẩm

Kim thu sét SATELIT G2 -1000

Bán kính bảo vệ cấp IV là 55m.

Mã sản phẩm: SATELIT-PDASAT-G2-1000

Bảo hành: 24 tháng

Kim thu sét SATELIT + G2- 1000 có Bán kính bảo vệ cấp I: 35m, cấp II: 42m, cấp III: 48m, cấp IV: 55m

Xuất xứ:hãng Duval Messien-Pháp